Generalforsamling 2020

Pandrup Bridgeklub indkalder til ordinær generalforsamling
VIGTIG : Udsættes til senere – Følg med på hjemmesiden
Kaas forsamlingshus, langgade 43, Kaas, 9490 Pandrup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. a)
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag. b)
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
 1. Det reviderede regnskab er vedhæftet nedenstående
 2. Forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.

 

Traktement og bridge:
Efter generalforsamlingen trakteres deltagerne med 1 stk. med rullepølse + kaffe/te
Aftenen slutter med ”hygge” bridge og vinpræmier.
Der er lodtrækning om makkere.


 

Der er lukket for kommentarer.