Undervisning

Undervisning for spillere i distrikt Nordjylland

Distriktet indbyder til undervisning i vores lokaler på RealBridge tirsdag den11. maj kl. 20.00. Undervisningen består dels i, hvordan man prioriterer sine svar, når makker bruger fjerde farve, dels i nogle spil med særlige pointer i spilføringen. Varigheden af undervisningen er 50-60 minutter. Som afslutning på kurset vil vi spørge, om der er interesse for, at vi fortsætter undervisningen på udvalgte dage. Temaerne er Splinter, svage 2-åbninger og kortlæsning. Også her med nogle spil med særlige pointer. Spil og pointer er konstrueret af den engelske verdensstjerne Andrew Robson, som ved undervisningens afslutning i en video vil forklare mere om meldinger og spilføring.

Målgruppen for undervisningen er turneringsaktive spillere. men alle er naturligvis velkomne.  Man får mest ud af undervisningen, hvis man møder op sammen med sin makker.

Tilmelding på Distriktets hjemmesiden http://nordjylland.wp.bridge.dk/ senest den 10. maj. Her vil linket til RealBridge også blive offentliggjort.

Har du spørgsmål vedr. undervisningen er du velkommen til at kontakte Gert Villumsen (gertvillumsen@gmail.com,  tlf. 42403854


 

Bridge Update 5

Til medlemmer af Pandrup Bridgeklub

Genoptagelse af turneringsbridge

Så kom endelig en lidt mere langsigtet plan for ”genåbning af Danmark”.
Desværre – men også forventeligt – viser planen, at den resterende del af vores turneringssæson 2020/21 endegyldigt er aflyst grundet:

  • Forsamlingsforbuddet på max. 5 personer ved indendørs aktivitet bliver først revurderet medio april
  • Indendørs sport genåbnes tidligst primo maj.

Vi håber og tror dog stadig på, at det bliver muligt i år at afholde sommerbridge og at vores turneringsbridge kan genoptages til september, derom så snart der er nyt i sagen.

Generalforsamling

Det betyder også, at generalforsamlingen flyttes til september og afholdes i lighed med sidste år, hvor vi udsendte beretning, regnskab m.v. i god tid før generalforsamlingen og så afholdt en ”kort” generalforsamling umiddelbar før en normal tirsdags bridgeaften.

Alle ønskes en rigtig god påske
På vegne af bestyrelsen
Kai Brunmark


 

Bridgemate App

Her følger vejledning til installation af den nye bridgemate App.

KLIK HER

Den nye bridgemate app giver mulighed for at:
Følge resultaterne live på sin mobile enhed
Se opnået procent score efter hver spil
Følge sin egen placering under turneringen.
Ved spørgsmål ang. installation kan Lars Mejlholm kontaktes på mobil: 20867282