Bridge Update 4

Til medlemmer af Pandrup Bridgeklub

Genoptagelse af turneringsbridge

Så kom den forudseelige – men triste melding – at forsamlingsforbuddet for indendørs sport yderligere er forlænget med et max. antal deltagere der gør, at vi ikke kan genoptage vores bridge som håbet  – tirsdag den 2. marts 2021.
Bestyrelsen forventer heller ikke at forsamlingsforbuddet ændres således, at vi i resten af indeværende sæson kan nå at spille en turnering over 3-4 gange, selv med en evt. forlænget sæsonafslutning frem til ultimo april måned. Skulle der alligevel opstå en mulighed, vil bestyrelsen hurtigst muligt arrangere en turnering og udsende medlemsinvitation til deltagelse.

Generalforsamling

Det bliver sandsynligvis heller ikke muligt at gennemføre vores generalforsamling som planlagt tirsdag den 30. marts eller evt. i april. Hvis det ikke er muligt har bestyrelsen besluttet, at vi afholder den i lighed med generalforsamlingen i 2020, ved at udsende følgende via mail samt sætte det på hjemmesiden primo april 2021:

  • Beretning
  • Regnskab
  • Budget

    og så afholde en kort generalforsamling i forbindelse med sæsonstart september 2021.

Vi vil ligeledes, når vi udsender beretning mm, informere om de nedsatte kontingentsatser 2021/22, for dem der har betalt kontingent 2020/21

Sommerbridge

Vi forventer at det bliver muligt at afvikle sommerbridge.
Derom senere

På bestyrelsens vegne
Kai Brunmark


 

Bridgemate App

Her følger vejledning til installation af den nye bridgemate App.

KLIK HER

Den nye bridgemate app giver mulighed for at:
Følge resultaterne live på sin mobile enhed
Se opnået procent score efter hver spil
Følge sin egen placering under turneringen.
Ved spørgsmål ang. installation kan Lars Mejlholm kontaktes på mobil: 20867282