Generalforsamling 2024

Pandrup Bridgeklub indkalder til generalforsamling 2024
Tirsdag d. 26. Marts kl. 18.00 i Kaas forsamlinghus

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen (2 eller 3 medlemmer)
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor og revisor suppleant
9. Eventuelt
Det reviderede regnskab vil blive lagt op snarest
Venlig Hilsen
Bestyrelsen

 

Bridgemate App

Her følger vejledning til installation af den nye bridgemate App.

KLIK HER

Den nye bridgemate app giver mulighed for at:
Følge resultaterne live på sin mobile enhed
Se opnået procent score efter hver spil
Følge sin egen placering under turneringen.
Ved spørgsmål ang. installation kan Lars Mejlholm kontaktes på mobil: 20867282