Generalforsamling

Pandrup bridgeklubs bestyrelse indkalder herved til generalforsamling tirsdag den. 28 marts kl. 18.30 ♠

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning for det forløbne år
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen (2 eller 3 medlemmer)
  7.  Valg af suppleanter
  8.  Valg af revisor og revisorsuppleant
  9.  Eventuelt

 

Nye titler

Ejvind Pedersen har opnået det grønne bevis og er blevet 1* klubmester

Christian Uldal er blevet 1* forbundsmester.

Stort tillykke med de nye titler, super flot og rigtig godt spillet

FunBridge

Træningsspil fra Nordisk standard bog 1, 2, 3, og 4 kan nu spilles på

 funbridge

 

 

Træningsspil på smartphone og tablet

Danmarks Bridgeforbund har i samarbejde med FUNBRIDGE gjort det muligt, at man gratis kan spille træningsspillene fra Nordisk Standard bog 1, 2, 3 og 4 på sin smartphone eller tablet.

Det eneste, man skal gøre, er at downloade app´en funbridge til telefon eller tabletten

Bridgemate App

Her følger vejledning til installation af den nye bridgemate App.

KLIK HER

Den nye bridgemate app giver mulighed for at:

Følge resultaterne live på sin mobile enhed

Se opnået procent score efter hver spil

Følge sin egen placering under turneringen.

Det er kun i Tirsdagsklubben at brug af den nye bridgemate app er muligt.

Ved spørgsmål ang. installation kan Lars Mejlholm kontaktes på mobil: 20867282