Bridge Update 2

Til medlemmer af Pandrup Bridgeklub

Genoptagelse af turneringsbridge
Det var bestyrelsens oprindelige plan at genoptage vores tirsdags- og torsdagsbridge fra hhv. den 24. og 26. november. Men da regeringen har forlænget forsamlingsforbuddet – på max. 10 personer – frem til og med søndag den 13. december, har bestyrelsen besluttet at udskyde genoptagelse af vores turneringsbridge til hhv. den 5. og 7. januar 2021
Så snart vi kender de udmeldte forsamlingsrestriktioner for det nye år, vil vi planlægge og udsende en forventet turneringsafvikling for resten af sæsonen, samt udsende tilbud om, at forlænge sæsonen for de medlemmer der har tid og lyst.

Kontingentnedsættelse næste år
98% af vores medlemmer har indtil nu betalt kontingent for sæson 2020/21. Den opbakning er bestyrelsen meget glad for. Det betyder, at vi allerede nu kan love, at der i budgettet for sæson 2021/22 bliver plads til kontingentreduktion grundet de Corona aflysninger vi har haft i indeværende sæson. Kontingentreduktionen gælder for de medlemmer der har betalt kontingent for sæson 2020/21.

Champagneturnering den 29. december.
Bestyrelsen afventer udviklingen.
Det forventes, at vi senest 14. december i givet tilfælde kan udsende invitation.

På bestyrelsens vegne
Kai Brunmark


 

Bridgemate App

Her følger vejledning til installation af den nye bridgemate App.

KLIK HER

Den nye bridgemate app giver mulighed for at:
Følge resultaterne live på sin mobile enhed
Se opnået procent score efter hver spil
Følge sin egen placering under turneringen.
Ved spørgsmål ang. installation kan Lars Mejlholm kontaktes på mobil: 20867282