Coronavirus Update 2

Vigtig update angående aflysning af Top16 samt bridge i april
klik på linket Aflysning af Top16 mv.

Vigtig update angående udsættelse af generalforsamling 2020
klik på linket Generalforsamling 2020 

Information vedr. bestyrelsens foreløbige aktivitetsplan i Pandrup Bridgeklub i forbindelse med Corona virus.

Den igangværende turneringsafvikling 2019/20
Vi har valgt at følge DBF’s anbefaling om at aflyse turneringsafvikling i marts og april måned.

Generalforsamling tirsdag den 31. marts
Udsættes til senere

Top 16 tirsdag den 7. april
Aflyst

Holdturnering 14. – 21. og 28. april
Aflyst

Sommerbridge
Vi forventer at der kan afvikles sommerbridge på sædvanlig vis.
Det er planlagt til at starte tirsdag den 5. maj, men kan evt. blive udsat til en senere startdato
Følg med på hjemmesiden


 

Generalforsamling 2020

Pandrup Bridgeklub indkalder til ordinær generalforsamling
VIGTIG : Udsættes til senere – Følg med på hjemmesiden
Kaas forsamlingshus, langgade 43, Kaas, 9490 Pandrup

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. a)
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag. b)
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
 1. Det reviderede regnskab er vedhæftet nedenstående
 2. Forslag skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen.

 

Traktement og bridge:
Efter generalforsamlingen trakteres deltagerne med 1 stk. med rullepølse + kaffe/te
Aftenen slutter med ”hygge” bridge og vinpræmier.
Der er lodtrækning om makkere.


 

Bridgemate App

Her følger vejledning til installation af den nye bridgemate App.

KLIK HER

Den nye bridgemate app giver mulighed for at:
Følge resultaterne live på sin mobile enhed
Se opnået procent score efter hver spil
Følge sin egen placering under turneringen.
Ved spørgsmål ang. installation kan Lars Mejlholm kontaktes på mobil: 20867282