Generalforsamling 2019

Pandrup Bridgeklub indkalder til generalforsamling
Tirsdag d. 2. april kl. 18.30

1.Valg af dirigent
2.  Formandens beretning for det forløbne år
3.  Godkendelse af det reviderede regnskab
4.  Fastsættelse af kontingent
5.  Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
            Chr Uldahl                  Villig til genvalg
            Henning Mejlholm      Villig til genvalg
            Frank N Pedersen        ikke villig til genvalg
7. Valg af suppleanter
            Fritz Pedersen
            Lars Mejlholm
8. Valg af revisor og revisor suppleant
            Ejvind Pedersen
9. Eventuelt
Der serveres kaffe og rullepølse efter generalforsamlingen

Regnskab 2018

Herefter vil der være hyggebridge ♠♥♣♦

Bridgemate App

Her følger vejledning til installation af den nye bridgemate App.

KLIK HER

Den nye bridgemate app giver mulighed for at:

Følge resultaterne live på sin mobile enhed

Se opnået procent score efter hver spil

Følge sin egen placering under turneringen.

Det er kun i Tirsdagsklubben at brug af den nye bridgemate app er muligt.

Ved spørgsmål ang. installation kan Lars Mejlholm kontaktes på mobil: 20867282