Typiske fejl ved bordet

De almindeligste fejl der begås i en bridgeklub!

VIGTIG:
Tag først dit meldekort op fra meldekassen, når du HAR bestemt dig.

HUSK:
Ved uregelmæssigheder tilkald turneringslederen.
“den blinde”:
1. lægger sine kort op i strid med lovens anvisninger.
2. spiller automatisk en singleton til når det er den blindes tur.
3. spiller automatisk det mindste kort til, når bordet ikke kan stikke.
4. lægger sine kort ned endnu inden åbningsudspillet er vendt.
5. tager et andet kort end det af spilfører specifikt udpegede hvis der er en sekvens.
6. flytter om på bordets kort langt inde i spillet.
7. spiller til det første stik med det samme der er spillet ud.
8. spiller en singleton med det samme der spilles ud i farven.
9. er for længe om at advare spilfører ved forkert udspil, så det bliver en (ulovlig) kommentar i stedet.
10. lader hånden svæve i nærheden af den farve han forventer der skal spilles til i.

Alle spillere:
1. siger “Skidt med det” når der begås en fejl enten af deres egen eller modstandernes side.
2. forklarer en melding blot en modspiller kigger i meldekortet.
3. vender et spillet kort åbent op igen efter at der er spillet ud til næste stik.
4. bliver sure hvis en modspillers meldinger afviger fra den sides system
5. kræver at en formodet melding eller et formodet tilspil står ved magt selv om der ikke er hjemmel til det i loven. 

Den ”blindes” rettigheder.
Absolutte rettigheder

Den ”blinde” må: 
1. give oplysninger til TL og svare på spørgsmål.
2. holde tal på vundne og tabte stik.
3. spille bordets kort efter spilførers anvisninger 

Betingede rettigheder

Den blinde må:
1. spørge spilfører (men ikke en modspiller) om han er renonce hvis han ikke bekender.
2. forsøge at forhindre spilfører i at begå enhver uregelmæssighed.
3. henlede opmærksomheden på enhver uregelmæssighed, men først efter at spillet er slut.

Begrænsninger 

Den blinde:
1. bør ikke tage initiativ til at tilkalde TL.
2. må ikke henlede opmærksomheden på en uregelmæssighed under spillet.
3. må ikke deltage i spillet eller give spilfører nogen som helst oplysninger om spillet, direkte eller indirekte.
4. må ikke bytte hænder med spilfører.
5. må ikke forlade sin plads for at se spilfører spille.
6. må ikke se modspillernes kort på eget initiativ.