Substitutregler

I A-rækken er der ingen regulering.

I de øvrige rækker gælder følgende:

For par der møder et par med enkelt substitut gælder, at man vinder alle positive score.

Skulle man tabe, kan man maximalt tabe 15% pr. runde (6 points hvis middel er 40 points)

For parret der spiller med enkelt substitut gælder, at man max kan vinde 15% for

hele aftenen. ( 18 points hvis middel er 120 points)

For par der møder et par med dobbelt substitut gælder, at man vinder alle positive score.

Skulle man tabe, bliver scoren reguleret til middel for denne runde.

For parret der spiller med dobbelt substitut gælder, at man max kan score middel for hele aftenen.